Reflektioner och underlag från vår egen hantering som vi hoppas kan ge stöd till andra

Corona Pandemic Global Crisis

Sannolikheten för och konsekvenserna av en spridning av COVID-19 varierar beroende på bland annat exponering och befintlig beredskap. Hur organisationen förhåller sig till riskhantering kan vara avgörande för om personal smittas och vilka effekter detta får. Exempel på åtgärder är:

 

 • Översyn av riskreducerande åtgärder så som resepolicys (nationellt och internationellt), mötesrutiner, tillträdesskydd, policys för distansarbetet, särskilda skyddsåtgärder kopplat till nyckelpersoner samt hygienrutiner.
 • Skyndsam utveckling av coronavirusrelaterade risk- och kontinuitetsplaner.
 • Implementering och kommunikation kring åtgärder.

Nedan finner ni nedladdningsbart material: 4C Strategies lägesbild i PDF-format, en lägesbild för hur det skulle kunna se ut för en kommun samt lägesbildsmodellen i mallformat. Ni kan även ladda hem ett whitepaper om att säkerställa kritisk verksamhet vid allmän spridning av Covid-19. Vi kommer att uppdatera och komplettera detta underlag löpande

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.