En modell för krishantering

Corona Pandemic Global Crisis

Utmaningen i en kris är den stora mängd osäkerhet som finns i situationen. Mitt i en kris kan det vara svårt att få en överblick för att kunna fatta strategiska beslut kring hur händelsen ska hanteras i ett läge som ofta är stressat. Vi har utvecklat en fyrfältsmodell för strategiskt beslutsfattande i kris, en enkel men mycket användbar modell för krisledning som nu används under hanteringen av COVID-19 hos allt från multinationella företag, EU, till sjukhus, kommuner och nationella myndigheter.

Nyckelkomponenten med modellen är att den är en enkel fyrfältare för lägesbild och inriktning. Fyrfältaren är uppbyggd av: Fakta, Antagande, Inriktning och Kommunikation.

 • Fakta är det som vi vet har hänt, inga spekulationer – enbart det vi vet.
 • Antagande består av det vi inte vet, men som kan påverka oss och som vi därför behöver ta ställning till.
 • Inriktning handlar om vad det är vi vill uppnå, utan att det blir detaljstyrt.
 • Kommunikation handlar om vad vi kommunicerar, externt och internt.

Nedan finner ni ett exempel på 4C Strategies lägesbild Läs mer djupgående om vår modell här

Nedan finner ni vår lägesbild i nedladdningsbart format (den ni ser på bilden ovan), ett exempel på hur en motsvarande lägesbild skulle kunna se ut för en kommun samt våra övriga samlade rekommendationer avseende hur organisationer kan utveckla sin förmåga att hantera COVID-19.

Vi följer händelseutvecklingen noga och är tillgängliga för rådgivning och stöd i varje skede allt eftersom situationen utvecklar sig.

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

   Get in touch

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

    Message sent

    Thank you
    Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.