preloader

Utvärdera och utveckla er krishantering

Ta tillvara på erfarenheter från er hantering av COVID-19 och utveckla er krishanteringsförmåga

 • Många organisationer befinner sig nu i en återhämtningsfas efter en lång och utmanande vår, även om krisen ännu inte kan anses vara över. Hanteringen av COVID-19 har varit dynamisk, vilket ställt krav på en hög förmåga att anpassa sin respons och dimensionera sin krishantering efter aktuellt läge.
 • Med en ny fas kommer nya utmaningar. Vi ser nu en växande förväntan från olika intressenter på organisationer att utvärdera sin hantering av COVID-19 samt inleda förberedelserna inför en eventuellt andra våg. Krisens karaktär har även visat på behovet av en digitaliserad krishantering och en förmåga att kunna hantera multipla incidenter.
 • Som marknadsledande förmågeutvecklare inom krishantering har vi tagit fram en metod som uppfyller behovet att på ett enkelt sätt utvärdera sin krishantering och identifiera förbättringsåtgärder – med snabb återkoppling och så lite belastning på organisationen som möjligt.
 • Metoden kombinerar vår långa erfarenhet av krishantering med lärdomar från vårt stöd med hanteringen av COVID-19 på såväl lokal, regional, nationell som EU-nivå.
 • Vi stöttar självklart även våra kunder vid mer omfattande utvärderingar och skräddarsyr upplägget efter kundens behov.

Tre steg för att genom utvärdering utveckla er krishanteringsförmåga

Steg 1: Datainsamling och överblick av organisationens hantering

 • Bredare självskattning genom enkät (säkerhetsklassat enkätverktyg) till utvalda personer.
 • Två till tre fördjupande intervjuer/gruppintervjuer med utvalda nyckelpersoner (digitalt).

Steg 2: Analys och preliminära resultat

 • Analys av insamlad data utifrån förmågeområdena processer, organisation, stödsystem kultur samt ”best practise”.
 • Framtagande av workshopunderlag och preliminära resultat.

Steg 3: Workshop och förankring

 • Presentation av resultat samt diskussion och förankring av åtgärder för utvecklad krishanteringsförmåga (halvdag, digitalt/live).
 • Överföring av ”best practise”.
 • Rapport och rekommendationer.

Projektupplägg

Syfte

Syftet med uppdraget är att ta tillvara på erfarenheter från vårens hantering av COVID-19, identifiera förbättringsåtgärder samt ge svar på frågorna:

 • Hur stärker vi generellt vår krishanteringsförmåga?
 • Hur stärker vi specifikt vår krishanteringsförmåga inför en eventuell andra våg under hösten?

Tid per deltagare

15 minuter/enkätdeltagare, 1-2 timmar/intervjudeltagare och 3 timmar/workshopdeltagare.

Arvode

110 000 SEK (exklusive moms). I de fall kostnader relaterade till projektet uppstår (ex. resor) faktureras dessa till kostnad.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.