Övning och förmågeutveckling

Training and Exercise Management

Exonaut® Training & Exercise Manager är en världsledande mjukvarulösning för planering, genomförande och utvärdering av alla typer av övningar som ryms inom en organisations beredskapsprogram. Exonaut tillhandahåller en verkligt skalbar lösning som innehåller kraftfulla och intuitiva verktyg för att leda och följa upp övningsaktiviteter. Dessa kan omfatta allt från individuella träningsaktiviteter och enklare table-topövningar, till storskaliga, distribuerade övningar som understöds med hjälp av simuleringar och som avser flertalet komplexa målområden.

Med Exonauts mobil- och webbanpassade lösningar kan man säkra en heltäckande realtidsbild i dashboardformat av såväl övningsresultat som hur förmågor utvecklas i förhållande till olika målområden. Exonaut stöttar även organisationer i att systematisk dra lärdomar från sina övningar, upptäcka trender i förmågeutveckling och kan även föreslå övningsbehov utifrån identifierade styrkor och svagheter. Exonaut har, med sin sömlösa integration av simulerade inspel och motspel samt system för övningsledning, sedan länge använts med framgång av flertalet militära kunder runt om i världen samt av kunder som verkar inom riskexponerade och högt reglerade samhällssektorer såsom blåljusverksamhet, energi-, finans-, telekom- och transportsektorn. För dessa kunder har Exonaut blivit ett oumbärligt hjälpmedel i att stärka, verifiera och följa upp den organisatoriska beredskapen.

Designa och genomför övningar

 • Planera, designa, genomför och utvärdera stora, komplexa övningar tillsammans på en samlad plattform.
 • Levandegör övningen med dynamiska inspel, motspel och sociala mediaflöden.
 • Understöd övningsledare och observatörer med underlag för att vägleda och öva deltagarna på bästa sätt.

Följ förmågeutveckling

 • En databas för all samlad övningsdata för återanvändning och analys i realtid.
 • Utvärdering av övningsmålen direkt i mobilappen.
 • Smidig och snabb möjlighet till ändringar under övningen utifrån identifierade styrkor och svagheter.

Identifiera lärdomar

 • Överblick av förmågeutveckling i förhållande till målområden i dashboardformat.
 • Få översikt över förmågan genom självbedömningar, observatörers utvärderingar och övriga övningsresultat.
 • Undersök och synliggör trender i övningsresultat och genomförande.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.