preloader

Operativt ledningsstöd

Skyscraper building for financial services

Dagens blåljusverksamhet utförs i en allt mer komplex operativ miljö som involverar flera olika myndigheter liksom ett omfattande flöde av data och information. Detta ställer i sin tur krav på att verksamhetsutövarna har tillgång till en ständigt uppdaterad lägesbild för att de ska kunna arbeta med effektiva insatser och flexibla arbetsmetoder händelsehanteringens alla faser.

Exonaut® Command & Control är en integrerad och webbaserad mjukvarulösning för operativ hantering av händelser. Lösningen stödjer hela kedjan av beslutsfattande, från kontrollrummet till den operativa miljön på fältet. Systemet säkerställer att beslutsfattare får en komplett överblick av händelser och dessas löpande utveckling med hjälp av bl.a. incidentloggar, livekartor och funktioner för spårning av resurser och krypterad direktkommunikation med olika fältenheter.

Exonaut utvecklas fortlöpande och i samklang med de operativa behov som återfinns hos militär, polis, brandkår samt ambulanstjänst.

Operativ ledningscentral

 • Central plattform med dashboards, livekartor och direktkommunikation med fältenheter.
 • Anpassningsbara och automatiska larm och notifikationer, exempelvis massmeddelande om evakuering.
 • Säker, krypterad kommunikation för både webbläsare och mobilapp.

Kartstöd

 • Dynamiska, flerskiktade kartor med geofencing och realtidsspårning.
 • Koppla händelser och resurser till entiteter och kartobjekt.
 • Kan integreras med externa kartservrar,  SOS Alarm och andra dataströmmar.

Mobil lägesbild

 • Aktuella krisplaner och rutiner i mobilappen, utvecklad för både iOS och Android.
 • Geo-taggade händelserapporter med foto, video och ljudupptagning.
 • Offlineanvändning och tillgång till dokument, uppdateringar synkas vid återanslutning.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.