preloader

Måluppfyllnad och compliance

Laptop keyboard

Dagens operativa landskap kännetecknas av växande krav på regelefterlevnad, ökande säkerhetshot och komplexa systemberoenden. Allt fler aktörer involveras i hanteringen, vilket ofta resulterar i fragmenterade och tidsödande processer. Rigida informationsflöden som ofta baseras på organisatoriska silos försvårar för organisationer att hantera sin regelefterlevnad på ett överblickbart, strömlinjeformat och integrerat sätt.

Exonaut® Compliance Manager är en webbaserad, heltäckande lösning, som förenklar, automatiserar och stärker organisationens regelefterlevnad. Systemet tillhandahåller en överblick av kontroller, möjliggör inspektioner via mobil samt smidigt genomförande av exempelvis självskattade säkerhetsbedömningar och revisioner. Därtill ger lösningens skräddarsydda dashboards en lägesbild i realtid av organisationens efterlevnadsstatus och riskexponering. Exonaut är ett verktyg med många möjliga användningsområden och kan tillämpas vid exempelvis revisioner, inspektioner, liksom för interna och externa kontroller.

Skapa och planera

 • Planera, schemalägg och visualisera kontroller, säkerhetsbedömningar samt revision- och inspektionsaktiviteter.
 • Koppla varje aktivitet till ett bibliotek med mätpunkter, kontroller, standarder och nyckeltal.
 • Integrera åtskilda processer och informationskällor i en enda rättighetsstyrd portal.

Utvärdera

 • Genomför revisoner och inspektioner antingen på plats eller distribuerat genom webbläsare samt mobilapp.
 • Stötta inspektörer och fältpersonal med ett bibliotek av manualer, handböcker och information för varje mätpunkt/nyckeltal.
 • Kommunikation i realtid genom appens chattfunktion och mail- eller SMS-notifiering.

Följ upp och analysera

 • Följ upp resultat från kontroller, KPI:er, revisioner och inspektioner i realtid på dashboards.
 • Analysera hur väl kontrollerna uppfyllt sitt syfte.
 • Resultat från tidigare revisioner och inspektioner utgör automatiskt underlag för kommande aktiviteters upplägg.
 • Automatisk rapportgenerering.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.