Kontinuitetshantering

Laptop keyboard

Exonaut® | Business Continuity Manager är en webbaserad, heltäckande lösning som stärker våra kunders organisatoriska motståndskraft och som tillser att de kan återstarta sina kritiska processer på ett effektivt sätt när de drabbas av störningar och avbrott. Lösningen inbegriper såväl stöd för kontinuitetsanalyser, riskbedömning, kontinuitetsplaner som aktiv incidenthantering. Skräddarsydda dashboards ger dessutom en heltäckande överblick i realtid av kritiska resurser och kontinuitetsplaners status.

Kartlägg och identifiera beroenden

 • Skapa och visualisera beroendekartläggningar.
 • Identifiera interna och externa beroenden.
 • Harmonisera er kontinuitetsplanering genom en gemensam kriteriemodell.
 • Stödjer ISO 22301.

Analysera kritiska resurser

 • Identifiera och analysera kontinuitetsrisker.
 • Identifiera maximal acceptabel avbrottstid.
 • Analysera befintlig redundans för att identifiera styrkor och utvecklingsområden.
 • Visualisering av kontinuitetsarbetets status i realtid genom anpassade dashboards.

Automatisera och testa planer

 • Automatisera och testa kontinuitetsplaner.
 • Aktivera relevanta kontinuitetsplaner vid resursbortfall.
 • Säkerställ att rätt personer har tillgång till rätt information på ett informationssäkert vis.

Våra experttjänster

Läs mer om hur du kan förbättra din kontinuitetshanteringsförmåga

 

 

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.