Exonaut® Mjukvarulösningar

Exonaut® är en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och tillsäkrande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet och kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en världsledande mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling.

Exonaut är ackrediterad för användning av flera försvarsmakter, blåljusmyndigheter och leverantörer av kritisk infrastruktur. Vår trovärdighet bygger på robusthet och hög informationssäkerhet. Exonaut är bland annat klassificerat för Nato SECRET och Nato UNCLASSIFIED. Läs mer om Exonaut och informationssäkerhet här.

Exonaut finns tillgänglig både som en molnbaserad lösning (SaaS) och som en ”On Premise” lösning som installeras i kundens IT-miljö.

Exonauts olika lösningar kan användas enskilt eller kombineras och är då helt integrerade med varandra.

Läs mer om lösningarna i Exonaut-plattformen nedan.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.