preloader

Den största krisövningen någonsin kring kärnkraft omfattade 5000 personer och använde Exonaut som motor

Intervju med Josefin Agelii Mayotte och Leif Lindblad, konsulter vid 4C Strategies nordiska verksamhet.

Den 23-24 oktober 2019 genomfördes övningen Havsörn – en kärnkraftsövning som också innehöll moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar och informationspåverkan. Vi träffade två av 4C Strategies konsulter, Josefin Agelii Mayotte och Leif Lindblad, som hade ledande roller i övningen.

Vad var det med den här övningen som var så intressant?

Leif: Övningen är den hittills största beredskapsövningen för kärnkraften som genomförts i Sverige. I sig är den kittlande för sin storlek, med 79 aktörer från olika centrala myndigheter och organisationer i 6 län, flertalet internationella myndigheter och uppemot 5 000 personer som deltog. Övningslängden för själva simuleringsövningen var också ovanlig, det är sällan man övar så länge som 36 timmar i sträck.

Hur såg uppställningen ut från 4C Strategies sida?

Josefin: Vi satt både i övningsledningen/motspelet för Stockholms län och ute hos de övade aktörerna och hade ungefär 30 medarbetare från 4C och 5 olika kunder med i genomförandet. I och med att så många från företaget var involverade var det en omfattande insats från vår sida, vilket var bra träning även för oss.

Hur såg scenariot ut?

Josefin: Det som övades var ett angrepp mot Forsmarks kärnkraftverk, där det under tiden pågick omfattande samhällsstörningar. I förberedelserna fick de övade bara veta att det skulle vara ett angrepp, men under övningen utredde Polisen angreppet som ett terrorbrott, vilket skapade ytterligare en dimension utöver kärnteknisk händelse och gråzon. Sen fanns även en dimension av desinformation och ryktesspridning i scenariot, för att spegla hur omvärlden ser ut nu.

Ola Slettenmark är samordningschef för Samverkan Stockholmsregionen. Ola, hur har ni upplevt samarbetet med 4C Strategies?

– Vi på Samverkan Stockholmsregionen har fortsatt vårt samarbete med 4C Strategies och är mycket nöjda med det stöd vi fått i planeringen och genomförandet av vår del av övningen Havsörn.

4C har lång erfarenhet av att planera och genomföra stora och komplexa övningar, och deras kompetenta stöd i planering och upplägg, tillsammans med koordinering av Stockholmsdelen av motspelet, var avgörande för att våra övade fick en bra och värdefull övning.

Varför gjordes övningen just nu?

Leif: Kärnkraftslänen övar vartannat år och basen växlar mellan Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I år är det sex år sedan övningen genomfördes vid Forsmark, så det var dags. Intresset för totalförsvar har ökat. Vi i Sverige var jätteduktiga på totalförsvar fram till 1991, sen vaggades vi in i föreställningen om den eviga freden. Nu finns en allmän vilja att bygga upp totalförsvaret igen och bland kommunerna finns en stark övertygelse om att det här är viktiga frågor.

Var vår mjukvara Exonaut involverad i övningen?

Josefin: Ja Exonaut var motor i hela de här komplexa övningen, där över 1 200 inspel planerats och genomförts. Exonaut användes också för att utvärdera övningen för alla våra kunder.

Vad tror ni att deltagarna tog med sig från övningen?

Josefin: En lärdom jag tror många tog med sig var den komplexitet som fanns i samverkan mellan alla aktörer, med tanke på alla parallella händelser i övningen. Det var en utmaning i att få ihop hela bilden och förstå varandra. Den förståelsen är svår att få till på annat sätt än att man tränar. Intressant var också att man provade kommunikationslösningen Rakel, en säker kanal som inte går att avlyssna och som används när allt annat ligger nere.

Den här övningen kan man säga är kickoffen inför TFÖ 2020, den stora totalförsvarsövningen nästa år som ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft vid höjd beredskap.

Vad tar ni med er för 4C Strategies räkning från övningen?

Leif: Många saker, övningen var så pass unik och omfattade så många personer från 4C Strategies. Det här är en del av ett långsiktigt arbete vi gör för våra kunder, där vi arbetar strategiskt med att utveckla våra kunders förmåga att fatta välgrundade beslut i en svår situation. En typisk kund kan vara kommuner, länsstyrelser och andra som kan stärka samhällets förmåga att klara extraordinära händelser.

Men den insikt som kanske var allra starkast, med tanke på omfattningen och komplexiteten, samt mixen av vår expertis och vårt mjukvarustöd, var att det antagligen inte finns något annat företag som skulle ha kunnat leverera det vi gjorde under Havsörnsövningen.

Vi på 4C Strategies har både metoder och erfarenhet av att stötta i alla delar av en totalförsvarsplanering. Den mer praktiska delen består av träning, där vi skräddarsyr er utbildnings- och övningsverksamhet och genomför scenariobaserade övningar inom kris och höjd beredskap, så kallat ”civilförsvarsspel”. Vi kan även stötta med planering av er krigsorganisation och krigsplacering samt analyser av kritisk infrastruktur och kartläggning av kritiska resurser till totalförsvaret.

Fler nyheter och artiklar

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.