preloader

Att jobba med försvarsmakter skapar speciella utmaningar som få utvecklare har varit med om

Soldier in the armed forces using Exonaut
4C Strategies samarbete med Sveriges försvarsmakt går 20 år tillbaka i tiden. Sedan dess har samarbetet vuxit till att idag omfatta 11 försvarsmakter, plus NATO. Andreas Olså, senior utvecklare, och 4C Strategies grundare Andreas Hedskog, som är ansvarig för forskning och utveckling, delar med sig av sina erfarenheter och vilka krav våra försvarsmaktssamarbeten ställer på vår innovationskraft och utvecklarförmåga.

Andreas Olså, vad är det du gör på 4C Strategies och vad gör vi på försvarsmaktssidan?

– Jag jobbar med webbutveckling av våra Exonaut-lösningar, i det team som ansvarar för backend-delar. Sen har jag också ett större ansvar för helheten i det vi gör på utvecklingssidan. För Sveriges försvarsmakt och andra försvarsmakter bygger vi verktyg inom vår mjukvara Exonaut som används för förmågeutveckling genom bland annat planering och genomförande av övningar samt för analys av resultatet. Genom Exonaut får de en bild över vilken förmåga respektive förband har och kan avgöra vilka ytterligare insatser som krävs.

Exonaut används idag för 11 försvarsmakter plus NATO och vi jobbar hela tiden med innovationer för att ligga i framkant. Sen finns det också ett högre syfte med det vi gör. Det handlar inte bara om att vara lönsam, utan det vi levererar är verktyg som i slutänden räddar liv.

Andreas Hedskog, vilken roll har du i 4C Strategies idag och hur ser vårt arbete för Sveriges försvarsmakt ut?

– Jag har dubbla roller idag, där jag dels är ansvarig för forskning och utveckling av allt som görs i vår mjukvara Exonaut och så är jag heltidsarbetande styrelseordförande.

– Sveriges försvarsmakt är vår äldsta kund där vi har haft ett samarbete sedan jag startade 4C Strategies för nästan 20 år sedan. Genom samarbetet har nivån på övningarna kontinuerligt lyft det svenska försvaret och deras krav och önskemål har varit med och format Exonaut och dess funktioner.

Andreas Hedskog, kan du nämna något särskilt intressant exempel på samarbete med Sveriges försvarsmakt?

Flera av svenska försvarsmaktens övningar har blivit uppmärksammade internationellt, Viking exempelvis. Där utvecklade vi en funktion i Exonaut som gör att scenariot för övningen kunde kopplas till simulatorer. På det sättet kunde man styra övningen direkt från våra mjukvaror utan att behöva ett stort antal simulatoroperatörer – vilket i sin tur gjorde att det blev enklare, billigare och gav mer övningseffekt.

Systemen vi bygger ska kunna prata med simulatorer, vilket är ganska speciella uppgifter. Inte ens ingenjörer som jobbat länge har normalt sett kommit i kontakt med den här typen av utveckling. En utmaning är att vi utvecklar avancerade funktioner, men som samtidigt måste vara enkla att hantera. Våra erfarenheter från övningen med Viking kunde vi bygga vidare på internationellt för att fortsätta sätta Sverige på kartan som ett framgångsrikt högteknologiskt land. Om US Army imponeras över det vi gör i Sverige och tycker att Sveriges försvarsindustribas är innovativ, stärks viljan att samarbeta med Sverige.

Andreas Olså, hur är det att jobba för försvarsmakter, med den sekretess som måste finnas bakom?

Våra kunders produktionsmiljöer är ofta säkerhetsklassade på någon nivå, vilket skapar ytterligare dimensioner till redan komplexa problem. Vår mjukvara Exonaut är klassificerad för NATO Secret och Nato Unclassified, vilket betyder att vi bygger en väldigt säker och testad applikation och det skapar trygghet. Våra lösningar är ”battle proven”. Vi kan inte heller diskutera en kravställning med vem som helst, inte ens mellan oss på kontoret. Så det finns en sekretess och en säkerhetsnivå som gör jobbet som utvecklare hos oss lite speciellt.

Vi jobbar i team om tre för att diskutera hur vi ska lösa saker, vilket skapar en trivsam atmosfär att jobba i. Att våra lösningar är säkra skapar trygghet även för våra kunder i den privata sektorn, som börjat arbeta mer aktivt med informationssäkerhet de senaste åren.

Fler nyheter och artiklar

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.