6 maj 2021 | kl. 9-12

Träffpunkt Totalförsvar

06 May 2021
09.00 - 12.00

Program

Välkomsthälsningar och inledningstalar gör VD Mikael Grape och konsultchef Nina Larsson, 4C Strategies. Modererar gör Annika Nordgren Christensen som går igenom dagens program.

kl. 09 – 10 | Ett nytt försvarsbeslut – tillsammans för ett starkare totalförsvar

Tillsammans med våra huvudtalare – över­befälhavare Micael Bydén samt Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – tar vi sikte på hinder och möjligheter i vår tids stora samhällsreform. Hur verkar militärt försvar och civilt försvar ömsesidigt förstärkande? Hur går vi framåt, och vad kan vi göra här och nu?

kl. 10 – 11 | Framtiden för civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft

Utredningen om civilt försvar manar till handling. Vi inleder med att huvudsekreterare Magnus Dyberg-Ek presenterar utredningens överväganden och viktigaste förslag. Landshövding och förutvarande statsrådet Maria Larsson ger därefter sin syn på utredningen, bl.a. förslaget om en indelning av landet i civilområden som kan få stor betydelse för ledning och samverkan inom totalförsvaret. Konsultchef Nina Larsson, tidigare bl.a. riksdagsledamot och officer, ansluter till ett gemensamt samtal om det civila försvarets framtid.

kl. 11 – 12 | Företagen och försörjningen – näringslivets roll i totalförsvaret

Totalförsvaret är beroende av näringslivet för att fungera. Omvänt gäller att det ligger i företagens intresse att få avsättning för sina varor och tjänster. Dagens tredje pass handlar om det gemensamma intresset: att säkerställa att totalförsvarsviktiga företag har en godtag­bar leveranssäkerhet och tillgänglighet även under störda förhållanden. Medverkar gör Per Arvidsson, vice VD på Lantmännen med särskilt ansvar för varuflöde, Stefan Dorski, Senior Vice President och Head of Trucks på Scania, samt Jeanette Jäger, VD på Bankgirot.

En gemensam resa som bara har börjat

Annika Nordgren Christensen sammanfattar dagen tillsammans med Mikael Grape och Nina Larsson. Det här är en resa som bara har börjat.

Registrera dig nedan. Evenemanget är kostnadsfritt.

Register for event

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Your message is being processed successfully! We will be back to you at our soonest opportunity.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD