preloader
6 maj 2021 | kl. 9-12

Träffpunkt Totalförsvar

06 May 2021
08.00 - 12.00

Thank you for downloading!
The resource will be sent to the given email address. You are welcome to contact us with any question you may have.

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events.

  Se en inspelad version av Träffpunkt Totalförsvar

  Program

  Välkomsthälsningar och inledningstalar gör VD Mikael Grape och konsultchef Nina Larsson, 4C Strategies. Modererar gör Annika Nordgren Christensen som går igenom dagens program.

  Mikael Grape
  VD, 4C Strategies

  Nina Larsson
  Konsultchef, 4C Strategies

  Annika Nordgren Christensen
  Moderator

  kl. 09 – 10 | Ett nytt försvarsbeslut – tillsammans för ett starkare totalförsvar

  Våra huvudtalare – över­befälhavare Micael Bydén samt Camilla Asp, överdirektör och vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – tar sikte på hinder och möjligheter i vår tids stora samhällsreform. Hur verkar militärt försvar och civilt försvar ömsesidigt förstärkande? Hur går vi framåt, och vad kan vi göra här och nu?

  Micael Bydén
  Överbefälhavare

  Camilla Asp
  Överdirektör & vikarierande generaldirektör, MSB

  kl. 10 – 11 | Framtiden för civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft

  Utredningen om civilt försvar manar till handling. Vi inleder med att huvudsekreterare Magnus Dyberg-Ek presenterar utredningens överväganden och viktigaste förslag. Landshövding och förutvarande statsrådet Maria Larsson ger därefter sin syn på utredningen, bl.a. förslaget om en indelning av landet i civilområden som kan få stor betydelse för ledning och samverkan inom totalförsvaret. Konsultchef Nina Larsson, tidigare bl.a. riksdagsledamot och officer, ansluter till ett gemensamt samtal om det civila försvarets framtid.

  Magnus Dyberg-Ek
  Huvudsekreterare Utredningen om civilt försvar

  Maria Larsson
  Landshövding, Örebro Län

  kl. 11 – 12 | Företagen och försörjningen – näringslivets roll i totalförsvaret

  Totalförsvaret är beroende av näringslivet för att fungera. Omvänt gäller att det ligger i företagens intresse att få avsättning för sina varor och tjänster. Dagens tredje pass handlar om det gemensamma intresset: att säkerställa att totalförsvarsviktiga företag har en godtag­bar leveranssäkerhet och tillgänglighet även under störda förhållanden. Medverkar gör Per Arvidsson, vice VD på Lantmännen med särskilt ansvar för varuflöde, Stefan Dorski, Senior Vice President och Head of Trucks på Scania, samt Jeanette Jäger, VD på Bankgirot.

  Per Arvidsson
  Vice VD, Lantmännen

  Stefan Dorski
  Senior Vice President och Head of Trucks, Scania

  Jeanette Jäger
  VD, Bankgirot

  En gemensam resa som bara har börjat

  Annika Nordgren Christensen sammanfattar dagen tillsammans med Mikael Grape och Nina Larsson. Det här är en resa som bara har börjat.

  Registrera dig nedan. Evenemanget är kostnadsfritt.

  Message sent

  Thank you
  Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

  Thank you!

  You are now registered.

  Download pack

  Photo credits

  License

  Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
  DOWNLOAD

  Get in touch

  Book a demo

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

  Get in touch

  I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.