preloader
Emergency management and public safety
13 Oct 2020

KTH Executive School och 4C Strategies i en gemensam satsning för att stärka cybersäkerheten

Cybersäkerhetskurs i samarbete med KTH

Cyberattacker mot näringsliv, offentliga verksamheter och privatpersoner sker nu i stor omfattning. I varje ögonblick. Sårbarheten i våra verksamheter och liv bara ökar i takt med att digitala lösningar tillämpas i en nu accelererande omfattning. Hur skall vi på ett rimligt och effektivt sätt hantera dessa risker – samtidigt som vi naturligtvis vill tillvarata digitaliseringens alla fantastiska möjligheter?

Kursen vänder sig till alla som i en ledande roll påverkar, och påverkas av, cybersäkerheten i näringsliv och samhälle.

”Kursen utgörs av en kombination av föreläsningar, simuleringar, workshops och annan form av interaktivt lärande – mellan deltagare och experter. Vi utgår från dagsaktuella utmaningar för deltagande företags verksamhet och hur dessa påverkas av cybersäkerhet”, säger Anders Södergren som är en av kursledarna och partner på 4C Strategies.

För anmälan och mer information:

Exempel på innehåll i kursen:

 • Kursen kombinerar kunskap och förståelse kring cybersäkerhet med riskhantering för att därigenom ge deltagarna både förståelse och verktyg för att kunna öka verksamhetens säkerhet.
 • Verktyg och modeller för utveckling av cybersäkerhetsstrategi som är anpassad till de utvecklingskrav som finns på verksamheten.
 • Simulering och tydliggörande av hur dataattacker sker – snabbhet, omfattning och vad som skapar sårbarheten.
 • Identifiering och planering av hur verksamheten kan agera för att förutse attacker, förstå effekter av hot och incidenter samt agera vid en eventuell attack, både kända hot och okända hot.
 • IoT, outsourcad verksamhet och delade data – hur hanteras cybersäkerhet i ekosystem som bygger på användandet av data från många källor.
 • Anställdas datoranvändande och cybersäkerhet – hur kan dessa förenas.
 • Hur kraven från kunders säkerhet förändrar krav på verksamhetens agerande – vad kommer krävas av verksamheter framöver.

Hur?

Kursen är en kombination av föreläsningar, simuleringar, workshops och annan form av interaktivt lärande – mellan deltagare och experter. Kursen utgår från dagsaktuella utmaningar för deltagande företags verksamhet och hur dessa påverkas av cybersäkerhet.

Vilka kommer jag att lära mig av?

KTH Executive School samarbetar med ledande exporter och forskare för att ge insikt och förmåga att kunna hantera cybersäkhetstrisker. I denna kurs kommer ni bland annat möta:

 • 4C Strategies, som är ledande säkerhetskonsulter med bred erfarenhet från strategiskt säkerhetsarbete i både näringsliv och offentliga verksamheter, liksom från verksamheter med hög säkerhetsklassning.
 • Professor Pontus Johnson, KTH, som leder en grupp av forskare på KTH som specialiserat sig på cybersäkerhet i flertalet olika aspekter. De driver bland annat en internationellt uppmärksammad kurs i etisk hackning.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   I want to

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.