preloader

Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

23-24 Mar | 2021

Det var ett tag sedan vi sågs – välkommen in!

 • I vår monter finner du en mängd experter, bekanta och vänner som gärna ses över en digital kaffe. Vill du diskutera lärdomar från det gångna året? Har du behov av expertstöd eller av att digitalisera ert arbete med övning, risk-, kontinuitet eller krishantering? Söker du nya utmaningar?

  I skuggan av pandemin lever många människor på flykt eller vilkas hem blivit förstörda i orkaner och jordbävningar. För varje mötesbokning som görs kommer vi därför att donera ett katastrofpaket till Svenska Röda Korset. Då alla inte har möjlighet att delta under Mötesplats Samhällsäkerhet så gäller detta för alla årets mötesbokningar. Vi ser fram emot att ses!

4C Strategies har sedan vi grundades för 20 år sedan arbetat för att bygga ett säkrare samhälle. Ett arbete som under rådande pandemi och säkerhetspolitiska läge känns mer relevant än någonsin. 

Under 2020 har våra konsulter och utvecklare blanda annat digitaliserat EU:s konsulära krishantering, stöttat Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19, genomfört hundratals digitala krisövningar och stöttat ett stort antal lokala, regionala och nationella krisledningar med såväl expertstöd i pågående pandemihantering som med utvärderingsstöd. 

Pandemin innebär alltjämt stora utmaningar och umbäranden. En värld som stängs ned har också öppnat för nya synsätt och erfarenheter. Lärdomar som nu väntar på att omsättas i gemensamma lösningar bland annat inom ramen för vår försörjningsberedskap, men sätter även fokus på vårt behov att digitalisera såväl vår egen krishantering samt våra samverkansforum 

Vi kommer som vanligt bidra till samtalet under Mötesplats Samhällssäkerhet

Att öva för höjd beredskap, 24 mars 12.15-12.55

Den största samövningen av det civila och militära försvaret på 30 år, Totalförsvarsövning 2020, hindrades i viss utsträckning av pandemin. Ett antal steg av övningen genomfördes medan andra inte, och satte fingret på varför anpassbar övningsverksamhet är viktigt. Dagens och morgondagens utmaningar kräver en anpassad övningsverksamhet för att på ett adekvat sätt pröva förmågan att hantera och leda i kriser och krig. Lyssna till Mikael Grape, VD för 4C Strategies nordiska verksamhet, som delger sina tankar om att öva för höjd beredskap för utvecklingen av ett motståndskraftigt och robust samhälle.
Läs mer om programpunkten här.

Försörjningsberedskap och modern lagerhållning, 24 mars 12.15-12.55

Pandemin har gjort det tydligt att samhällsviktiga verksamheter måste kunna fortsätta leverera varor och tjänster även under störda förhållanden. Det förutsätter såväl kunskap om kritiska beroenden som robusta distributionskedjor och anpassnings­bara organisationer. Lyssna till Martin Allard, principalkonsult vid 4C Strategies, som delger de viktigaste framgångsfaktorerna för framtidens försörjningsberedskap.
Läs mer om programpunkten här.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.