preloader
24 Sep 2019
07:30:00 - 09:30:00

Kina – handelspartner eller säkerhetshot?

Gunnar Karlson, chef MUST, 2012–2019

Välkommen till ett av årets mest aktuella frukostseminarier där generalmajor Gunnar Karlson redogör för hur kinesiska intressen kan påverka både privata och offentliga organisationers säkerhet. Gunnar Karlson är nyss avgången chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, tillika tidigare säkerhetsskyddschef på Försvarsmakten.

Svenska säkerhetstjänster varnar för att fientliga underrättelseoperationer i Sverige har ökat. Inte sedan Kalla kriget har försöken att hota svenska intressen varit så omfattande som idag. Sverige är utsatt för nya typer av spioner, påverkansoperationer och cybersabotage. I de spionerande aktörernas fokus finns både staten och näringslivet. Kina är ett land som ofta nämns i dessa sammanhang, men hur ska egentligen Sverige och svenska företag förhålla sig till landet? I Sverige höjs röster om att förbjuda vissa kinesiska företag, men Sverige är samtidigt ett land som strävar efter öppenhet för utländska investeringar, handel och innovation. Kina är Sveriges största och viktigaste handelspartner i Asien och svenska företags export till Kina uppgår till omkring 60 miljarder kronor per år. Finns det anledning att vara vaksam eller är rädslan för Kina överdriven?

Kina konkurrerar redan med USA om titeln som världens främsta stormakt. Det är uppenbart att Kina har höga ambitioner för sitt land och befolkning, men det är mindre tydligt hur dessa ambitioner påverkar Sverige. Gunnar Karlson kommer under seminariet delge oss sin unika kunskap om hur Sverige påverkas av Kina och vad vi kan vänta oss av framtiden.

Datum och tid

Tisdagen 24 september 2019, Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6.

07:30-08:00 – Frukost
08:00-09:00 – Seminarium inkl. frågestund
09:00-09:30 – Mingel

 

O.S.A. senast fredagen 20 september. Antalet platser är begränsat. Är du anmäld men ej har möjlighet att delta, vänligen meddela oss via event@4cstrategies.com då vi har väntelista.

Välkommen!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.