preloader
28 Apr 2020
08:00:00 - 08:50:00

Förslag till ny riksbankslag – Riksbanken ges ett tydligare beredskapsansvar för elektroniska betalningar och kontanthantering

Välkommen till 4C Strategies frukostseminarium den 28 april

Det har hänt mycket sedan den nuvarande Riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 1989. Omfattande och snabba förändringar av betalningsmarknaden till följd av teknikutveckling och digitalisering liksom den snabba minskningen av kontantanvändandet i Sverige är bara två exempel som kan lyftas fram på hur samhället utvecklats sedan lagens ikraftträdande. Stora förändringar har också ägt rum vad gäller beredskapsplaneringen i samhället och totalförsvarslagstiftnigen.

I ett försök att förtydliga lagen har Riksbankskommittén, bestående av representanter för alla riksdagspartier, överlämnat slutbetänkandet En ny riksbankslag till finansmarknadsminister Per Bolund. Enligt kommitténs uppfattning finns det behov av så pass omfattande och genomgripande ändringar i den nuvarande riksbankslagen att den bör ersättas av en ny. Vilka förändringar föreslås och hur skulle förändringarna påverka den finansiella sektorn? Detta seminarium ger deltagarna en bättre uppfattning om några av kommitténs viktigaste förslag för en uppdaterad riksbankslag; ansvar för kontanthanteringen, beredskapen i betalningssystemet samt utökat ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap. Bland förslagen finns nya bestämmelser som riktar sig till bl.a. banker och företag inom den finansiella infrastrukturen.

4C Strategies har nöjet att välkomna Niklas Schüllerqvist, jurist och utredningssekreterare för Riksbankskommittén, ansvarat för beredskapsfrågorna i kommitténs kansli. Niklas Schüllerqvist är tingsrättsdomare och har arbetat med lagstiftning om finansmarknaden. Vi välkomnar också Christina Wejshammar, avdelningschef betalningar på Riksbanken. Christina kommer i korthet presentera Riksbankens remissvar på slutbetänkandet. Niklas och Christina kommer tillsammans med Hans Arvidsson, en av Sveriges ledande experter på totalförsvar tillika principalkonsult på 4C Strategies, föra ett bredare samtal om näringslivets roll i totalförsvaret.

Efter presentationen ges möjligheten att ställa frågor till Niklas, Christina och Hans.

Datum och tid

Vem: Niklas Schüllerqvist, utredningssekreterare Riksbankskommittén, Christina Wejshammar, avdelningschef betalningar Riksbanken och Hans Arvidsson, principalkonsult 4C Strategies.

Plats: 4C Strategies, Vattugatan 17 (8tr), Stockholm

Tid: 08:00-08:45 (frukost serveras från kl. 07:30) den 28 april

OSA senast fredagen 24 april. Antalet platser är begränsat. Är du anmäld men ej har möjlighet att delta, vänligen meddela oss via event@4cstrategies.com då vi har väntelista.

 

Välkommen!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.