preloader

FSPOS aktiviteter 2023

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan finner du information om samtliga aktiviteter som anordnas inom FSPOS under 2023. Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

För mer information om våra aktiviteter eller vid andra frågor, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt för alla aktörer inom den finansiella sektorn.

Längst ner på denna sida finner du anmälningsformuläret som du använder för att anmäla dig till våra aktiviteter.

Kryssa i den eller de aktiviteter som du vill deltaga i. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter för att färdigställa din anmälan.

Kom ihåg att din anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Då deltagarantalet vid vissa aktiviteter inom FSPOS är begränsat ber vi er att meddela om ni får förhinder efter att anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS rätten att fördela platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta.

FSPOS aktiviteter 2023

Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

29/9
Seminarium – Outsourcing och tredjepartsleverantörer (Anmälan stängd)
+
Fredag 09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

DORA-förordningen (Förordning om digital operativ motståndskraft) är en EU-gemensam förordning som syftar till att skapa motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot inom den europeiska finansiella marknaden. Förordningen omfattar finansiella aktörer i Sverige samt kritiska IKT-leverantörer. Med anledning av DORA arrangerar AG Kunskapsspridning detta seminarium som syftar till att stärka kunskapen kring DORA- förordningen. Seminariet kommer behandla frågor kring förordningens krav gällande outsourcing och tredjepartsleverantörer. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Talar vid detta seminarium gör Jimi Inge, Business Development Executive Director, IBM Sweden samt Mikael Isaksson, Corporate Business Continuity Manager, Tietoevry.
5/10
Seminarium – DORA-förordningen (Anmälan stängd)
+
Torsdag 09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

DORA-förordningen (Förordning om digital operativ motståndskraft) är en EU-gemensam förordning som syftar till att skapa motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot inom den europeiska finansiella marknaden. Förordningen omfattar finansiella aktörer i Sverige samt kritiska IKT-leverantörer. AG Kunskapsspridning arrangerar detta seminarium som syftar till att bidra till en ökad kunskap om DORA-förordningen och dess krav på sektorns aktörer. På seminariet kommer Finn Wallman, Head of Group non-Financial risk på SEB, berätta om perspektiv på DORA- implementering. Sedan kommer Carl Wern, Head of Group Security på Folksam att redogöra för hur en organisation kan förbereda sig för DORA- implementeringen. Seminariet kommer att avslutas med en genomgång av FSPOS självskattningsverktyg för DORA. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Seminariet kommer att modereras av Magnus Jacobson, Senior Adviser Cyber Security på Bankföreningen.
5/12
Seminarium – Nya förutsättningar för krisberedskap
+
Tisdag 09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Genom förberedda aktörer inom den finansiella sektorn blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller ytterst krig är sektorns förmåga att kunna bedriva sin verksamhet av yttersta vikt. AG Analys kommer under året att ta fram en rapport som beskriver förändringar i hotbild, finansiell infrastruktur och regelverk. Rapporten kommer även analysera hur förändringarna påverkar den finansiella sektorns förhållningssätt till krisberedskap samt betydelsen av samverkan inom sektorn. Vid seminariet presenteras rapportens slutsatser. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor. Talare kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Anmälningsformulär

Anmälan

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.