FSPOS aktiviteter 2021

08-08 Dec | 2021

FSPOS aktiviteter 2021

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som FSPOS genomför under året.

För dig som inte har möjlighet att delta, eller bara vill lära dig mer om FSPOS eller krishantering/kontinuitetshantering, finns metodstöd och rapporter tillgängliga att ladda ner på www.fspos.se.

Vid frågor gällande FSPOS eller våra aktiviteter under 2021, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

Nu är anmälan stängd för samtliga FSPOS aktiviteter under 2021. Det går därför inte längre att anmäla sig till våra aktiviteter.

Vi vill tacka alla deltagare under året och ser fram emot fler FSPOS aktiviteter under 2022.

Utbildning: Upprättande och delning av lägesbild

Utbildning: Upprättande och delning av lägesbild

Tillfälle:  8 december,kl 09:00-11:30. ANMÄLAN STÄNGD.

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Utbildningarna fokuserar på hur en aktör upprättar en intern lägesbild, upprättar en lägesbild för delning samt delar sin lägesbild genom samverkanskonferenser med olika aktörer både inom och utanför den finansiella sektorn. Aspekter som metod och mallar, effektivitet, budskap och informationsklassning belyses.

Utbildningen vänder sig till representanter i krisledningsorganisationer på olika nivåer, eller till andra i organisationerna med ansvar för upprättande av lägesbild eller samverkan med aktörer såväl inom som utanför sektorn.

Anmäl er här

Nu är anmälan stängd för samtliga FSPOS aktiviteter under 2021. Det går därför inte längre att anmäla sig till våra aktiviteter.

Register for event

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Solution Areas

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.