FSPOS aktiviteter 2021

05 Oct 2021 08 Dec 2021

FSPOS aktiviteter 2021

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som FSPOS genomför under året.

För dig som inte har möjlighet att delta, eller bara vill lära dig mer om FSPOS eller krishantering/kontinuitetshantering, finns metodstöd och rapporter tillgängliga att ladda ner på www.fspos.se.

Vid frågor gällande FSPOS eller våra aktiviteter under 2021, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

För att anmäla er till en eller flera aktiviteter, gå till kontaktformuläret längst ner på denna sidan. Där kryssar ni i den eller de aktiviterer som ni är intresserade att deltaga i, samt fyller i era kontaktuppgifter. Anmälda får information om tillvägagångssätt via mail när genomförandet närmar sig.

Kom ihåg att anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt. Deltagande vid fler än en aktivitet uppmuntras.

Utbildning: Upprättande och delning av lägesbild

Utbildning: Upprättande och delning av lägesbild

Tillfälle: 5 oktober  (FULLBOKAT) och  8 december, kl 09:00-11:30 (Utbildningen har samma upplägg vid båda tillfällena).

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Utbildningarna fokuserar på hur en aktör upprättar en intern lägesbild, upprättar en lägesbild för delning samt delar sin lägesbild genom samverkanskonferenser med olika aktörer både inom och utanför den finansiella sektorn. Aspekter som metod och mallar, effektivitet, budskap och informationsklassning belyses.

Utbildningen vänder sig till representanter i krisledningsorganisationer på olika nivåer, eller till andra i organisationerna med ansvar för upprättande av lägesbild eller samverkan med aktörer såväl inom som utanför sektorn.

Fördjupningsutbildningar i kontinuitetshantering

Fördjupningsutbildningar i kontinuitetshantering

Tillfälle: 16 november (FULLBOKAT) och  1 december (FULLBOKAT) kl 09:00-11:30 (Utbildningen har samma upplägg vid båda tillfällena). Antal platser är begränsat.

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Dagens ständigt föränderliga samhälle innebär både nya möjligheter och utmaningar för aktörer verksamma inom den finansiella sektorn. Trots goda förberedelser kan såväl oförutsedda som i förväg definierade risker leda fram till allvarliga störningar i verksamheten. Genom ett systematiskt kontinuitetsarbete kan organisationen minska effekterna av en inträffad händelse, samt skapa en förmåga att kunna förebygga och hantera störningar.

FSPOS arrangerar fördjupningsutbildningar i kontinuitetshantering med fokus på att ge praktiskt stöd i hur aktörer inom finansiella sektorn kan arbeta systematiskt med kontinuitetshantering. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid genomförandet av tester av kontinuitetsplaner.

Syftet med utbildningen är att stärka kunskapen och förståelsen för kontinuitetshantering samt ge verktyg för att vidareutveckla kontinuitetsarbetet inom den egna verksamheten. Utbildningen bygger på FSPOS vägledning för kontinuitetshantering, samt på gällande standarder, föreskrifter och direktiv för finansiella aktörer.

Utbildningen varvar teori med praktiska moment där deltagarna själva får dela med sig av sina erfarenheter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kontinuitetshantering eller motsvarande i din organisation, och som vill lära sig mer inom området.

Seminarium – Sektorns hantering av och arbete med Covid-19

Seminarium – Sektorns hantering av och arbete med Covid-19

Tillfälle: 24 november, kl 09:00-11:00

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Under 2020 har den finansiella sektorn, liksom övriga samhällssektorer, påverkats i hög utsträckning av utbrottet av det nya Coronaviruset Covid-19. Kris- och kontinuitetsplaner har aktiverats samtidigt som nya rutiner och arbetssätt har behövt etableras. FSPOS kommer under 2021 att analysera hur den finansiella sektorn har arbetat med och hanterat de operativa utmaningar som Covid-19 medfört. Analysen grundar sig på intervjuer med aktörer från sektorn som delat med sig av sina erfarenheter.

Vid seminariet kommer vi att lära oss mera om vilka konsekvenser de nya arbetssätten fått, vilka erfarenheter aktörerna i sektorn dragit samt vilka lärdomar vi tar med oss in i framtiden.

Anmäl er här

Kryssa i den, eller de aktiviteter som ni är intresserade att deltaga i, samt fyll i era kontaktuppgifter.

Register for event

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Solution Areas

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.