preloader

Frukostseminarium om organisatorisk resiliens

31 Mar 2022
08:00:00 - 08:45:00

Organisatorisk resiliens – Perspektiv från en systemviktig bank

Den finansiella sektorns resiliens utmanas i allt högre utsträckning av den säkerhetspolitiska utvecklingen, ett ökat antal cyberangrepp och andra långvariga påfrestningar. Förutsättningarna för att verka i ett snabbt föränderligt risklandskap har således ändrats med tillkommande krav på en hög förmåga att som organisation kunna anpassa sig till nyuppkomna utmaningar. Ett flertal initiativ och lagkrav har som en motreaktion till denna utveckling presenterats under samlingsnamnet organisatorisk resiliens. Men vad innebär det att som organisation vara resilient, vad är det man som organisation ämnar åstadkomma och hur?

Under 2022 så anordnar 4C Strategies en serie frukostseminarier på temat organisatorisk resiliens för att tillsammans utforska begreppet och hur man som organisation åstadkommer motståndskraft.

Vi inleder denna serie med att välkomna Johan Rosén från Swedbank till en dynamisk diskussion om:

  • Organisatorisk resiliens – vad inryms i begreppet? 
  • Vad är det som vi önskar åstadkomma med organisatorisk resiliens och hur når vi dit? 
  • Vilka är utmaningarna?  
  • Framtidsspaning – kommande lagkrav

Anmäl dig här

Relaterade Nyheter

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.