preloader
4C Strategies frukostseminarium

Framtidens krishantering

01 Jun 2022
07:45:00 - 10:00:00

Agenda

7.45 Frukost serveras

8.30 Hej och välkomna

8.35 Hur reagerar och agerar människor i kris och krig och varför? David Bergman, Officer i Armén och doktor i Psykologi

8.45 Tech-innovation och digitaliseringens möjligheter. Jennie Sinclair, CEO Hipe

8.55 Panelsamtal framtidens krishantering och digitala system tillsammans med krisledningsexperten Klas Lindström samt David Bergman och Jennie Sinclair

9.10 Sverige som NATO-medlem, hur påverkar det vår krisberedskap & totalförsvar? Pål Jonson (M), riksdagsledamot och Ordförande Riksdagens Försvarsutskott

9.20 Panelsamtal med Pål Jonson och Mikael Grape, VD 4C Strategies

9.45 Slut

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.